Jak dlouho trvá kontrakce během porodu?

  • Domů
  • Jak dlouho trvá kontrakce během porodu?
Jak dlouho trvá kontrakce během porodu?

Kontrakce jsou základní částí porodu, která signalizuje začátek cesty k příchodu dítěte na svět. Tyto stahy dělohy mají svůj původ v biologických procesech, které se odehrávají během těhotenství.

Během porodu se kontrakce mění jak v intenzitě, tak v délce trvání. Pochopit, jak dlouho trvají a co může tento časový interval ovlivnit, je klíčové pro budoucí maminky. Připravenost a klid mohou výrazně pomoci zvládat bolest a stres, které s kontrakcemi přicházejí.

Co jsou porodní kontrakce?

Porodní kontrakce, známé též jako děložní stahy, jsou jednou z nejdůležitějších částí procesu porodu. Tyto rytmické stahy děložní svaloviny se obvykle objevují na konci těhotenství a jejich úkolem je přesouvat dítě dolů do porodního kanálu. Kontrakce, které mnoho žen považuje za bolestivé, jsou však nezbytné pro hladký průběh porodu. Bez nich by nebylo možné usnadnit narození dítěte přirozenou cestou.

Na začátku mohou být kontrakce nepravidelné a relativně slabé. Jak porod postupuje, stavy se stávají častějšími, delšími a intenzivnějšími. Tento časný momen je často charakterizován kontrakcemi, které trvají asi 30-45 sekund a mohou se opakovat každých 5-30 minut. Mnoho žen v této fázi cítí, že dokáží s kontrakcemi manipulovat pomocí dechových technik, změn pozic a relaxace. Někdy může být obtížné rozeznat skutečné kontrakce od tzv. Braxton Hicksových stahů, které se mohou objevit již v druhém trimestru.

Teorie naznačují, že kontrakce způsobují hormonální změny, zejména uvolňování oxytocinu, což stimuluje děložní svalovinu. Oxytocin hraje klíčovou roli nejen při stimulaci kontrakcí, ale také při podpoře laktace po porodu. To znamená, že tělo se připravuje na porod a zároveň na péči o novorozence. Existují i další faktory, které mohou kontrakce ovlivnit, jako jsou stres, únava nebo hydratace.

“Kontrakce jsou přirozenou součástí porodu a jsou znakem toho, že tělo maminky a její dítě spolupracují na přirozeném procesu příchodu nového života,” říká Dr. Marie Nováková, známá česká porodní asistentka.

Jednou z technik, kterou se žena může připravit na kontrakce, je trénink s relaxačními a dechovými cvičeními. Některé techniky, jako je hluboké břišní dýchání, mohou účinně pomoci zvládnout bolest a stres spojený s kontrakcemi. Kromě toho mohou pomoci také speciální pohybové cviky, které posilují pánevní dno a připravují tělo na porodní proces.

Porozumět tomu, co jsou porodní kontrakce a jak fungují, může přinést uklidnění a posílení pro nastávající maminky. Informovanost a správná příprava tak mohou udělat z porodu přirozenější a méně stresující zážitek. Příprava a vzdělávání v oblasti porodu jsou důležité kroky k tomu, aby se žena cítila sebejistě a připravena.

První fáze porodu

První fáze porodu zahrnuje období od začátku kontrakcí až po úplné otevření děložního hrdla. Tato fáze může trvat několik hodin, ale u prvorodiček může trvat i déle než 12 hodin. Většina žen začne pociťovat nejprve mírné kontrakce, které se postupně stávají intenzivnější a častější.

Během této fáze se děložní hrdlo postupně otevírá zhruba o 1 cm za hodinu, ačkoli tempo může být různé. Kontrakce jsou zprvu nepravidelné, ale jak proces pokračuje, jejich rytmus se stabilizuje a dochází k většímu zkrácení intervalů mezi nimi.

Pro mnoho žen je tato fáze emočně a fyzicky náročná. Pocit nadšení z blížícího se porodu je často smíšený s obavami z neznámého. Během první fáze může žena cítit nutkání hledat pohodlnou polohu nebo se pohybovat, aby zmírnila bolesti. V některých případech se mohou použít různé relaxační techniky či pomoc dýchacích cvičení na zvládnutí bolesti.

„Během této fáze porodu je důležité zůstat klidná a soustředit se na správné dýchání. Každá kontrakce vás krok za krokem přibližuje k setkání s vaším dítětem,“ říká porodní asistentka Jana Novotná.

Změny v těle

Během první fáze se v těle ženy odehrává mnoho změn. Hormon oxytocin stimuluje kontrakce a postupně se zvyšuje jeho produkce. Mnohé ženy mohou zažívat nevolnost, zimnici nebo pocit horka. Důležité je zůstat hydratovaná a dbát na časté, i když menší, přísun tekutin.

Tipy pro ulevení od bolesti zahrnují teplou sprchu nebo koupel, která může působit uklidňujícím dojmem na bolestivou oblast. Některé ženy upřednostňují použití masážních olejů nebo jiných metod, které mohou pomoct uvolnit svaly.

Příprava na druhou fázi

První fáze porodu je důležitou přípravou na přechod do druhé fáze, kdy začne aktivní tlačení. Jakmile je děložní hrdlo zcela otevřené, dítě se začne pohybovat směrem k porodním cestám. Tento přechod znamená, že porod je už blízko a zanedlouho bude možné setkat se s novým členem rodiny.

Je dobré mít předem připravený plán porodu a být v úzkém kontaktu s porodní asistentkou nebo lékařem. Každá žena a každý porod je jedinečný, a proto je důležité být flexibilní a otevřená případným změnám.

Druhá fáze porodu

Druhá fáze porodu začíná ve chvíli, kdy se děložní hrdlo plně otevře (na přibližně 10 centimetrů) a končí narozením dítěte. Tato fáze bývá často označována jako fáze tlačení, protože maminka začíná aktivně pomáhat dítěti dostat se skrze porodní cesty ven.

V průměru trvá druhá fáze porodu 20 až 50 minut pro prvorodičky, ale může být i kratší nebo delší. Pro ženy, které již rodily, může být tato fáze obvykle kratší, kolem 10 až 30 minut. I přesto, jak dlouho druhá fáze trvá, vždy se doporučuje dbát na pokyny porodní asistentky nebo lékaře, kteří vedou porod.

Kontrakce v této fázi se střídají s aktivními pokusy o tlačení. Tyto kontrakce jsou často velmi silné a pravidelné, přicházejí každé 2 až 3 minuty a trvají kolem 60 až 90 sekund. Během nich by měla maminka tlačit na co nejvíc může a mezi kontrakcemi by měla co nejvíce odpočívat a načerpat síly. K efektivnímu tlačení může pomoci správné dýchání a změna polohy, kterou by každá žena měla vyzkoušet a najít si tu nejpohodlnější. Některým pomáhá klečet, jiným zase polosed či poloha na boku.

Samozřejmě, druhá fáze může mít různé variace v čase a intenzitě, a to v závislosti na několika faktorech, jako je zdravotní stav maminky, pozice dítěte, či podaná medikace. Důležitou roli zde hraje také podpora partnera a přítomnost zkušené porodní asistentky či lékaře, kteří mohou poskytnout potřebné rady a uklidnění.

"Samotné tlačení by mělo být koordinováno s kontrakcemi, což může výrazně urychlit tento proces a minimalizovat riziko komplikací," říká MUDr. Anna Novotná, zkušená porodní lékařka z Brna.
V některých případech, kdy dochází k pomalému postupu porodu nebo vznikají komplikace, může být nutné přistoupit k lékařskému zásahu, jako je použití vakuového extraktoru či kleští. Tyto zásahy jsou sice běžné, ale vždy by měly být vykonány pouze v nejnutnějších případech a pod odborným dohledem.

Nezapomeňte, že druhá fáze je nejen fyzicky náročná, ale i emocionálně intenzivní. Je to okamžik, kdy se jako rodiče poprvé setkáte s vaším dítětem, což je nezapomenutelný a nádherný zážitek. Připravte se na tuto fázi nejen fyzicky, ale také psychicky. Velmi pomáhá předem si o procesu něco zjistit, sledovat příběhy jiných maminek nebo se zapojit do předporodních kurzů.

Třetí fáze porodu

Třetí fáze porodu, často nazývaná i jako porod placenty, je obdobím, kdy po příchodu dítěte následuje oddělení a vypuzení placenty z těla matky. Tento proces je mnohem kratší než předešlé dvě fáze porodu a v mnoha případech trvá jen několik minut. Nicméně, může být také obdobím, kdy ženy zažívají určitou úlevu od intenzivních kontrakcí, které se vyskytovaly v průběhu přepracování a vypuzení dítěte.

Placenta se obvykle odděluje od stěny dělohy během několika málo minut po porodu dítěte. Stahy dělohy, které pokračují po narození dítěte, napomáhají vypuzení placenty. Tyto kontrakce jsou často méně bolestivé než ty, které se vyskytují během aktivní fáze porodu. I přesto, že tato fáze může být pro některé ženy nepříjemná, většina z nich zažívá uvolnění a konečné uspokojení z dokončení porodu.

Jedním z hlavních rizik v této fázi je výskyt poporodního krvácení, které může být způsobeno neúplným oddělením placenty nebo problémy s děložním kontrakcí. Ve vzácných případech může být nutné chirurgické odstranění placenty, pokud se neoddělí přirozeně. Lékařský tým pečlivě sleduje stav matky a provádí potřebná opatření, aby minimalizoval rizika. Podle České gynekologické a porodnické společnosti se poporodní krvácení vyskytuje přibližně u 5 až 15 % všech porodů.

“Porodní asistentky vědí, jak důležité je věnovat pozornost každé fázi porodu, zejména třetí fázi, aby byla zajištěna bezpečnost a zdraví matky.” — MUDr. Petra Nováková, porodní specialistka

Jednou z metod, jak podpořit rychlejší a účinnější oddělení placenty, je tzv. časné přiložení dítěte k prsu. Tento proces stimuluje produkci hormonu oxytocinu, který napomáhá kontrakci dělohy. Oxytocin je známý jako “hormon lásky” a jeho produkce během kojení posiluje vazbu mezi matkou a dítětem. Zajištění pohodlí a klidné prostředí během této fáze jsou také klíčové pro usnadnění tohoto přirozeného procesu.

Dalším důležitým faktorem v této fázi je důsledná kontrola zdravotního stavu matky. Je klíčové sledovat známky nadměrného krvácení, bolesti nebo jiných komplikací, které by mohly signalizovat problémy s placentou. Lékaři a porodní asistentky provádějí pravidelné kontroly a využívají různé techniky, aby zajistili, že fáze porod placenty probíhá hladce.

Tipy pro zvládnutí kontrakcí

Každá žena prochází porodními kontrakcemi jinak, ale existuje několik osvědčených způsobů, které mohou zmírnit bolesti a pomoci vám zvládnout tento náročný proces. Prvním krokem je připravit si plán porodu, který vám může poskytnout pocit kontroly a bezpečí. Tento plán zahrnuje nejen vaše preference kolem způsobu porodu, ale také techniky, které vám pomohou vyrovnat se s bolestí.

Jednou z účinných technik je kontrolované dýchání. Správné dýchání může pomoci uklidnit tělo a mysl a snížit bolest. Zkuste si v průběhu kontrakce zhluboka nadechnout nosem a pomalu vydechnout ústy. Tento rytmus dýchání můžete pravidelně cvičit, aby si vaše tělo zvyklo a umělo lépe reagovat během porodu.

Použití teplé vody je další efektivní metodou. Teplá sprcha nebo koupel mohou pomoci uvolnit napětí ve svalech a zmírnit bolest. Teplá voda má uklidňující účinky a může napomoci zmírnit i silné kontrakce. Pokud máte možnost, zkuste načasovat kontrakce tak, abyste mohly využít tento relaxační prostředek co nejúčinněji.

Pohyb a pozice během porodu mohou také velmi pomoci. Zůstat v pohybu a měnit polohy může posílit přirozený porodní proces. Mnoho žen nachází úlevu při dřepení, houpání nebo dokonce chození. Pozice, které snižují tlak na pánev a dolní záda, mohou výrazně snížit bolest při kontrakcích. Nebojte se experimentovat s různými pozicemi, dokud nenajdete tu, která vám nejvíce vyhovuje.

„Přípravou na porod a plánováním způsobů zvládání bolesti si můžete vytvořit pocit klidu a kontroly, který ulehčí celý proces.“ – Dr. Jana Horáková, porodní asistentka

Použití masáže a akupresury je další přirozenou metodou. Masáž dolní části zad může pomoci uvolnit napětí a snížit bolest při kontrakci. Pokud máte partnera nebo porodní asistentku, mohou vám poskytnout masáž, která je zaměřená na specifické body, které ulevují od bolesti. Akupresura je další technika, která se zaměřuje na tlakové body a může velmi efektivně zmírnit bolesti.

Hydratace a výživa jsou klíčovými faktory. Při porodu je důležité zůstat hydratovaná, protože dehydratace může zvýšit pocit únavy a bolest. Snažte se pravidelně pít vodu nebo jiné nealkoholické nápoje. Můžete také zvážit lehké občerstvení, jako jsou banány nebo energetické tyčinky, abyste udržely energii.

Přírodní prostředky jako jsou aromaterapie a bylinky mohou být dalším skvělým způsobem. Esenciální oleje, jako je levandule nebo máta, mohou mít uklidňující účinky. Při menstruaci můžete například využít také malinový čaj, který je známý pro své pozitivní účinky na dělohu a může pomoci zkrátit délku porodu.

Nejlepší rada je však poslouchat své tělo. Každá žena je jedinečná a to, co funguje pro jednu, nemusí fungovat pro druhou. Klidně si vyzkoušejte různé techniky, abyste zjistily, co vám vyhovuje nejvíce. Pokud cítíte, že potřebujete pomoc nebo máte pochybnosti, neváhejte se obrátit na svého lékaře nebo porodní asistentku.