Zásady ochrany osobních údajů

  • Domů
  • Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Vážíme si důvěry, kterou nám prokazujete při poskytnutí Vašich osobních údajů, a zavazujeme se je chránit a respektovat Vaše soukromí. Předkládáme Vám proto zásady ochrany osobních údajů, které definují, jakým způsobem sbíráme, uchováváme, zpracováváme a chráníme informace o uživatelích naší webové stránky. Je pro nás důležité, aby jste rozuměli, jak ochraňujeme Vaše informace a jakým způsobem je můžete ovlivňovat. Tento dokument popisuje principy ochrany osobních údajů ve vztahu k všem službám, které poskytujeme, a vysvětluje, proč a jaké údaje sbíráme, jak s těmito údaji pracujeme a jaké máte možnosti ohledně jejich využívání a přístupu k nim.

Se sběrem a používáním údajů

V průběhu návštěvy naší webové stránky nebo využívání našich služeb můžeme sbírat a zpracovávat určité informace, které se týkají Vašich zařízení, Vašeho chování na webových stránkách, Vašich preferencí a nastavení, lokality, IP adresy, cookie souborů, údajů ze sociálních sítí a dalších technických údajů, které mohou obsahovat osobní údaje. Podrobné informace o údajích, které sbíráme, jejich zpracování a ochraně naleznete v následujících sekcích těchto zásad.

Použití a zveřejnění osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá z různých důvodů, především pro poskytování našich služeb, zlepšení kvality obsahu, personalizaci obsahu na základě Vašich preferencí, zasílání informačních bulletinů, marketingových a promočních e-mailů, zajištění bezpečnosti naší webové stránky a služeb, a v neposlední řadě pro komunikaci s Vámi. Vaše údaje mohou být sdíleny s našimi partnery, dodavateli služeb nebo jinými třetími stranami, avšak vždy v souladu s platnou legislativou a s maximální opatrností, aby nebyla ohrožena Vaše soukromí.

Práva subjektů údajů

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které jsme shromáždili, na jejich opravu, aktualizaci, omezení zpracování nebo požadavek na jejich vymazání. Dále můžete požadovat přenositelnost údajů, nesouhlasit s jejich zpracováním nebo podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud chcete některé z těchto práv uplatnit nebo máte jakékoli dotazy či obavy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím [email protected].

Kontaktní informace

Pro jakékoli otázky, poznámky nebo obavy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování údajů můžete kontaktovat Zoru Doležalovou, majitelku webové stránky, na adrese B. Smetany 123/1, 301 00 Plzeň 1, Česká republika, nebo prostřednictvím e-mailu [email protected]. Vaše dotazy a připomínky budou vždy řádně zaznamenány a zodpovězeny v nejkratším možném termínu.