Ochrana osobních údajů

  • Domů
  • Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V Gynekologickém Centru Louny si vážíme vašeho soukromí a zavazujeme se chránit vaše osobní údaje, které zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením GDPR. V následujících odstavcích vysvětlujeme, jaké informace shromažďujeme, pro jaké účely jsou využívány, jak jsou chráněny a jaké máte možnosti co se týče vašich práv jako subjektu údajů. Naše centrum sbírá osobní údaje za účelem poskytování kvalitních lékařských služeb, informování o novinkách a službách, které mohou být pro vás prospěšné, a také pro administrativní potřeby spojené s vaší léčbou. Mezi tyto údaje mohou patřit jméno, adresa, kontaktní údaje, zdravotní informace či další podrobnosti nezbytné pro poskytnutí našich služeb. Všechny informace jsou zpracovávány s nejvyššími bezpečnostními standardy.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv, která vám umožňují kontrolovat a rozhodovat o tom, jak jsou vaše osobní údaje používány. Tato práva zahrnují právo na přístup, opravu nebo výmaz vašich údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud máte dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo pokud chcete uplatnit některé ze svých práv, můžete nás kontaktovat na e-mail [email protected]. S vašimi dotazy a žádostmi se budeme zabývat promptně a s náležitou péčí.

Bezpečnost osobních údajů

V našem centru přikládáme velký význam ochraně vašich osobních údajů. Všechna data jsou uchovávána v bezpečných databázích a jsou přístupná pouze autorizovanému personálu, který je řádně proškolen v oblasti ochrany osobních údajů. Naše bezpečnostní opatření zahrnují jak technické, tak organizační prvky, které zaručují, že vaše údaje nebudou zneužity, ztraceny ani neoprávněně zpřístupněny. Přestože se snažíme poskytnout maximální možnou ochranu pro vaše údaje, je třeba mít na paměti, že přenos dat přes internet nemůže být nikdy zcela zabezpečený. Z tohoto důvodu vynakládáme veškeré úsilí, aby byl každý přenos dat co nejbezpečnější.

Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit. Kontaktní údaje majitele webové stránky jsou: Zora Doležalová, B. Smetany 123/1, 301 00 Plzeň 1, Česká republika. Email pro vaše dotazy: [email protected]. Na jakýkoli váš dotaz nebo žádost odpovíme co nejdříve, ale nejpozději do jednoho měsíce od jeho obdržení.