Podmínky použití

  • Domů
  • Podmínky použití

Úvod

Gynekologické Centrum Louny klade velký důraz na ochranu osobních a jiných důvěrných informací svých uživatelů a návštěvníků webové stránky gynekologie-louny.cz. Tento dokument 'Podmínky použití' popisuje pravidla a podmínky, které se vztahují na všechny návštěvníky a uživatele této webové stránky. Obsahuje důležité informace o právech a povinnostech, omezeních používání obsahu, ochraně osobních údajů a dalších aspektech používání služeb a informací poskytovaných Gynekologickým Centrem Louny. Naším cílem je, abyste byli plně informováni o pravidlech používání naší webové stránky a abyste se na ní cítili bezpečně a komfortně při hledání informací o gynekologii a těhotenství. Právě z tohoto důvodu jsme vypracovali tyto podmínky, které jsou dlouhodobě předmětem našeho zájmu a pravidelně je aktualizujeme, aby odrážely současné právní normy a nejlepší praxe. Všechny informace zde poskytnuté jsou v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské unie. Věnujte prosím pozornost každé sekci tohoto dokumentu a v případě nejasností nebo dalších dotazů se neváhejte obrátit na majitelku webové stránky Zoru Doležalovou prostřednictvím emailové adresy [email protected].

Vymezení pojmů

V tomto dokumentu se používají specifické termíny a pojmy, jejichž přesná definice je klíčová pro správné pochopení obsahu a závazků vyplývajících z podmínek použití. Pojem 'uživatel' nebo 'návštěvník' znamená jakoukoliv osobu, která navštěvuje webovou stránku gynekologie-louny.cz za účelem čtení obsahu, prohlížení informací nebo využívání online služeb. 'Obsah' zahrnuje veškeré texty, grafiku, design, multimediální soubory, interaktivní prvky, fotografie, videa a další formáty informací, které jsou dostupné na webové stránce. 'Služby' se vztahují na veškeré online funkce, nástroje, informační služby a další aktivity, které jsou uživatelům poskytované prostřednictvím webových stránek Centra. Je nezbytné, aby uživatelé webové stránky chápali tyto pojmy a správně je interpretovali v kontextu následujících podmínek použití a všeobecných pravidel webové stránky.

Ochrana autorských práv a omezení použití obsahu

Veškerý obsah zveřejněný na webové stránce Gynekologického Centra Louny, včetně textů, obrázků, grafiky, designu, software a dalších prvků, je chráněn autorským zákonem České republiky a mezinárodními smlouvami o ochraně duševního vlastnictví. K jakémukoliv použití obsahu, ať už se jedná o reprodukci, rozšiřování, překlady, úpravy nebo jakoukoliv formu zásahu do originálního materiálu, je vyžadován předchozí souhlas majitelky webové stránky. Uživatelům je výslovně zakázáno jakékoliv porušování autorských práv, včetně pirátství, nelegálního sdílení obsahu, vytváření kop