MUDr. Bohumil Bradáč

1974 – 1980 Lékařská fakulta University Karlovy Praha

1980 – 2003 Gynekologicko-porodní oddělení Nemocnice Louny

1992 – 1995 zástupce primáře

1995 – 2003 primář oddělení

1983 – atestace I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví

1989 – atestace II.stupně v oboru gynekologie a porodnictví

2003 – 2007 Primář gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Most

2007 – dosud soukromá gynekologická praxe, souběžně klinické dny a operativa v Masarykově nemocnici Rakovník.

Od počátku 90.let minulého století se věnuji ultrazvukové diagnostice, v lounské nemocnici jsem zaváděl minimálně invazivní chirurgii – laparoskopické a hysteroskopické operování, kterému se v rámci klinických dnů věnuji dosud. Jsem držitelem Licence České lékařské komory pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, rovněž držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK, jsem členem České gynekologicko porodnické společnosti a jejich sekcí-ultrazvukové diagnostiky a perinatologické, dále jsem členem Sdružení soukromých gynekologů České republiky od vzniku Všeobecné zdravotní pojišťovny pracuji v této instituci ve funkci revizního lékaře.


Designed by Brady's Foto